Anna Piotrowicz

  • W Wiggorze od: jesieni 2011
  • Prezes Stowarzyszenia 2013/2014
    Streetball Challenge 2013 - Koordynator Główny
    Główny Księgowy - 2012
  • Dział główny: Finanse
  • Pozostałe działy: IT
  • mail: [email protected]

Funkcje:

Prezez Stowarzyszenia – 2013/2014

Główny Księgowy – 2012

 

Projekty:

Językiada 2013/2014

– Koordynator Finansowy

Streetball Challenge 2013

– Koordynator Główny

Karierosfera 2013

– Koordynator ds. koordynatorów lokalnych

Rekrutacja jesienna 2012

– Koordynator finansowy

Informatyka Biznesowa 2012 

– Członek grupy projektowej

Streetball Challenge 2012 

– Koordynator logistyczny

 

Studia:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

– Bachelor Studies in Finance, 3 rok

 

Ambasadorstwo:

McKinsey & Company