IOS i IPS

Studiujesz dwa kierunki? Działasz w organizacji studenckiej? Ciężko jest Ci łączyć życie prywatne z uczelnią. Może chcesz pogłębiać swoją wiedzę tylko w określonych obszarach? – Pomyśl nad IOS-em lub IPS-em!

IOS, czyli Indywidualna Organizacja Studiów polega na realizowaniu standardowego planu nauczania w dogodnych dla Ciebie terminach. Zasady funkcjonowania IOS nieco różnią się na wybranych uczelniach, zazwyczaj dotyczą możliwości ustalania odrębnych terminów zaliczeń i egzaminów oraz dopuszczalnej 50-procentowej nieobecności na zajęciach.

IPS, czyli Indywidualny Plan Studiów służy pogłębianiu wiedzy z określonego zakresu i zwiększenia aktywności akademickiej. Polega on na zrezygnowaniu z wybranych przedmiotów na rzecz innych, oferowanych przez uczelnię, przy zachowaniu ustalonej liczby punktów ECTS oraz przedmiotów z podstawy przewidzianych w standardach MNiSW, jako treści podstawowe i kierunkowe. Aby starać się o IPS-a i IOS-a należy złożyć podanie do odpowiedniego prodziekana zaraz po rozpoczęciu semestru, wraz z określeniem powodu, np.:studia na drugim kierunku czy rozpoczęciem pracy. Wymogiem jest uzyskanie określonej średniej z całego okresu studiów, najczęściej jest to 4,0. Szczegółowych informacji dostarczą dziekanaty oraz strony uczelni.

Recent Posts